انجام خدمات نظارت عاليه و كارگاهي سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران

انجام خدمات نظارت عاليه و كارگاهي سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران

  • محل اجرا : تهران
  • کارفرما : شهرداري تهران
  • تاریخ شروع : 1397
  • تاریخ پایان : 2
فهرست