انجام مطالعات راهبردي، طراحي زير ساخت ها و متره برآورد پروژه هاي عمراني منطقه ويژه اقصادي گرمسار

  • محل اجرا : استان سمنان
  • کارفرما : سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
  • تاریخ شروع : 1392
  • تاریخ پایان :
فهرست