انجام مطالعات GIS مدارس استان آذربايجان شرقی

انجام مطالعات GIS مدارس استان آذربايجان شرقی

  • محل اجرا : آذربايجان شرقی
  • کارفرما : اداره كل نوسازي مدارس استان آذربايجان شرقي
  • تاریخ شروع :
  • تاریخ پایان : ۱۳۸۸
فهرست