خدمات مشاوره مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی توسعه مجتمع تجاری-اداری-فرهنگی-تفریحی ساویز کرج

عنوان پروژه:

خدمات مشاوره مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی توسعه مجتمع تجاری-اداری-فرهنگی-تفریحی ساویز کرج

موقعیت طرح: شهر کرجکارفرما: آقای رضا زارعی
مدت زمان انجام طرح: 1 ماهتاریخ شروع: 13/10/1400تاریخ خاتمه: 13/11/1400
خلاصه موضوع پروژه:

خدمات مشاوره مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی توسعه مجتمع تجاری-اداری-فرهنگی-تفریحی ساویز کرج

اهم شرح خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور:

–         شناخت وضع موجود

–         برداشت وضعیت موجود

–         جمع‌آوری و برداشت آمار و اطلاعات مورد نیاز

–         تحلیل وضع موجود و آمار و اطلاعات برداشت شده

–         شناخت، برآورد و تحلیل و پیشنهاد وضعیت آینده (تحلیل اثرات احداث توسعه جدید)

–         شرکت در جلسات فنی و بررسی طرح و پیگیری فرآیند تصویب مطالعات در مراجع ذی‌ربط تا حصول نتیجه مطلوب

فهرست