طراحي پروژه چند منظوره فضاي شهري ره باغ ها

طراحي پروژه چند منظوره فضاي شهري ره باغ ها

  • محل اجرا : مشهد
  • کارفرما : شركت عمران و مسكن سازان ثامن
  • تاریخ شروع : 1390
  • تاریخ پایان :
فهرست