طراحی و مهندسی شهرک صنعتی غیردولتی پارک پتروشیمی تدبیر

عنوان پروژه:

طراحی و مهندسی شهرک صنعتی غیردولتی پارک پتروشیمی تدبیر

موقعیت طرح: استان هرمزگان (بندرعباس)کارفرما: شرکت انرژی گستر نصیر
مدت زمان انجام طرح: 12 ماهتاریخ شروع: 01/12/1400تاریخ خاتمه: 01/12/1401
خلاصه موضوع پروژه:

طراحی و مهندسی شهرک صنعتی غیردولتی پارک پتروشیمی تدبیر

اهم شرح خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور:

–         شناخت عوامل تاثیرگذار اسناد بالادست بر شکل‌گیری شهرک

–         شناخت خصوصیات زمین

–         برنامه‌ریزی صنعتی در شهرک جهت تعیین و ترکیب انواع صنایع

–         بررسی و مطالعه مصالح ساختمانی

فهرست