طراحی پارک علم و فناوری کرمانشاه

  • محل اجرا : کرمانشاه
  • کارفرما : جهاد دانشگاهی کرمانشاه
  • تاریخ شروع : 1395
  • تاریخ پایان :
فهرست