طرح جامع شهرکرد

عنوان پروژه:

طرح جامع شهرکرد

موقعیت طرح: شهرکرد – استان چهارمحال و بختیاریکارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری
مدت زمان انجام طرح: 12 ماهتاریخ شروع: 15/05/1396تاریخ خاتمه: 15/05/1397
خلاصه موضوع پروژه:

تهیه طرح بازنگری جامع شهر شهرکرد – استان چهارمحال و بختیاری

اهم شرح خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور:

–         مطالعات منطقه و حوزه نفوذ

–         مطالعات وضع موجود شامل مطالعات جغرافیایی، جمعیتی- اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، حمل‌ونقل و ترافیک

–         مطالعات تجزیه و تحلیل و سنجش وضعیت

–         مطالعات الگوی توسعه و طرح پیشنهادی

–         ارائه ضوابط و مقررات

فهرست