طرح منظر شهري محلات پنج و شش همجوار با بزرگراه امام علي ( ع )

طرح منظر شهري محلات پنج و شش همجوار با بزرگراه امام علي ( ع )

  • محل اجرا :تهران
  • کارفرما :
  • تاریخ شروع :
  • تاریخ پایان :
فهرست