طرح و نظارت بر اجراي فرهنگسراي انديشه تهران

  • محل اجرا : تهران
  • کارفرما : شهرداری منطقه هفت تهران
  • تاریخ شروع : ۱۳۸۲
  • تاریخ پایان :
فهرست