طرح پنج واحد آموزشي در شهرستان تهران

  • محل اجرا : تهران
  • کارفرما : اداره كل نوسازي مدارس استان تهران
  • تاریخ شروع : ۱۳۸۴
  • تاریخ پایان :
فهرست