مطالعات عارضه‌سنجی ترافیک احداث ساختمان شهرداری منطقه 1 شهرداری کرج

عنوان پروژه:

مطالعات عارضه‌سنجی ترافیک احداث ساختمان شهرداری منطقه 1 شهرداری کرج

موقعیت طرح: منطقه 1 شهر کرجکارفرما: شهرداری منطقه یک شهر کرج
مدت زمان انجام طرح: 1 ماهتاریخ شروع: 06/08/1400تاریخ خاتمه: 06/09/1400
خلاصه موضوع پروژه:

مطالعات عارضه‌سنجی ترافیک احداث ساختمان شهرداری منطقه 1 شهرداری کرج

اهم شرح خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور:

–         کلیات

–         شناخت محدوده مورد مطالعه

–         برداشت وضعیت موجود

–         جمع‌آوری و برداشت آمار و اطلاعات مورد نیاز

–         تحلیل وضع موجود و آمار و اطلاعات برداشت‌شده

–         شناخت، برآورد و تحلیل وضعیت آینده (تحلیل اثرات احداث توسعه جدید)

–         ارائه طرح‌ها، راهکارها و پیشنهادات

فهرست