مطالعات مرحله اول شناسایی و تهیه سند بازآفرینی محلات و محدوده های ناکارآمد شهری

  • محل اجرا : آبگرم
  • کارفرما : شهرداری آبگرم
  • تاریخ شروع : 1397
  • تاریخ پایان :
فهرست