پروژه های انجام شده در استان البرز توسط تیم مهندسین مشاور فجر توسعه

پروژه مجتمع ورزشی میهن و جوانان واقع در شهر جدید هشتگرد

احداث مدرسه 12 کلاسه به همراه محوطه سازی واقع در فاز 4 محله 3 قطعه 1 واقع در شهر جدید هشتگرد بتن مانی

احداث مدرسه 12 کلاسه واقع در فاز 7 محله 2 قطعه 82 واقع در شهر جدید هشتگرد سیروان

عملیات اجرایی روشنایی بلوار خلیج فارس واقع در شهر جدید هشتگرد

تکمیل محوطه سازی کلانتری شرق هیدروپونیک فاز4 محله 2واقع در شهر جدید هشتگرد

تهيه طرح تفصيلي زون شماره چهار شهر كرج(مناطق 4 و 12)

تهيه طرح اوليه مجموعه مسكوني 900 واحدي سايت 5/7هكتاري شاهين ويلاي كرج

طراحي فاز 1 و 2 مجتمع توانبخشي بنياد شهيد و امور ايثارگران

فهرست