آماده‌سازی 250 هکتاری شهر محمدیه

عنوان پروژه:

آماده‌سازی 250 هکتاری شهر محمدیه

موقعیت طرح: شهر محمدیه – استان قزوینکارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین
مدت زمان انجام طرح: 12 ماهتاریخ شروع: 18/11/1397تاریخ خاتمه: 18/11/1398
خلاصه موضوع پروژه:

طرح تفصیلی و آماده‌سازی محدوده 250 هکتاری مهرگان قزوین

اهم شرح خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور:

–         مطالعات طرح تفصیلی (تفکیک قطعات، جمعیت‌پذیری و…)

–         مطالعات سیویل و پلان هندسی معابر

–         مطالعات هیدرولوژی

–         مطالعات دفع آب‌های سطحی

–         متره و برآورد

فهرست