ادامه و تكميل كليه خدمات نظارت عاليه و كارگاهي جايگاه هاي CNG سراسر كشور

ادامه و تكميل كليه خدمات نظارت عاليه و كارگاهي جايگاه هاي CNG سراسر كشور

  • محل اجرا : تهران
  • کارفرما : : شركت گاز خودرو
  • تاریخ شروع : ۱۳۸۸
  • تاریخ پایان :
فهرست