انجام خدمات دفتر نوسازی بافت فرسوده محله وحیدیه شهر تهران

انجام خدمات دفتر نوسازی بافت فرسوده محله وحیدیه شهر تهران

  • محل اجرا : تهران
  • کارفرما : سازمان نوسازی شهر تهران
  • تاریخ شروع : 1395
  • تاریخ پایان :
فهرست