انجام خدمات كارشناسي ،مشاوره ،هماهنگي ونظارت عاليه

انجام خدمات كارشناسي ،مشاوره ،هماهنگي ونظارت عاليه

  • محل اجرا : تهران
  • کارفرما : : سازمان مشاور فني و مهندسي شهرداري تهران
  • تاریخ شروع : ۱۳۸۸
  • تاریخ پایان :
فهرست