انجام خدمات مشاوره مطالعات پایه تفصیلی محوطه و زیر ساخت سایت مروارید شهر

انجام خدمات مشاوره مطالعات پایه تفصیلی محوطه و زیر ساخت سایت مروارید شهر

  • محل اجرا : تهران
  • کارفرما : شهرداری منطقه 22
  • تاریخ شروع : 1395
  • تاریخ پایان
فهرست