انجام طراحی سایت و تهیه بخشی از طرح اجرایی پارک 16 هکتاری زیتون شهر قدس

  • محل اجرا : شهر قدس-تهران
  • کارفرما : شهرداری شهر قدس
  • تاریخ شروع : 1395
  • تاریخ پایان :
فهرست