انجام مطالعات طرح جامع ایستگاه‌های بندر امام خمینی، خرمشهر، اندیمشک و درود

عنوان پروژه:

انجام مطالعات طرح جامع ایستگاه‌های بندر امام خمینی، خرمشهر، اندیمشک و درود

موقعیت طرح: استان خوزستانکارفرما: شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی
مدت زمان انجام طرح: 8 ماهتاریخ شروع: 25/12/1395تاریخ خاتمه: 25/08/1396
خلاصه موضوع پروژه:

خرید خدمات مشاور جهت انجام مطالعات طرح جامع ایستگاه‌های بندر امام خمینی، خرمشهر، اندیمشک و درود

اهم شرح خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور:

–         مطالعات زیست‌محیطی

–         مطالعات معماری و شهرسازی

–         مطالعات اقلیم و زمین‌شناسی

–         مطالعات اقتصادی- اجتماعی

–         مطالعات ریلی

–         مطالعات تاسیسات مکانیکی و برقی

–         تهیه طرح جامع

فهرست