بازآفرینی محلات و محدوده‌های ناکارآمد شهری آبگرم قزوین

عنوان پروژه:

بازآفرینی محلات و محدوده‌های ناکارآمد شهری آبگرم قزوین

موقعیت طرح: شهر آبگرم – استان قزوینکارفرما: شهرداری آبگرم
مدت زمان انجام طرح: 6 ماهتاریخ شروع: 11/04/1397تاریخ خاتمه: 11/10/1397
خلاصه موضوع پروژه:

شناسایی محلات هدف بازآفرینی شهر آبگرم

اهم شرح خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور:

–         مطالعات شهرنگر و شناسایی محدوده‌ها و محلات نیازمند بازآفرینی در شهر و حریم بلافصل آن

–         تهیه سند چارچوب برنامه‌ریزی برای گونه‌های بازآفرینی

–         معرفی کلی محلات و محدوده‌های شناسایی شده

–         تدوین سند چارچوب برنامه‌ریزی

فهرست