بازنگری طراحی محور پیامبر اعظم (ص) شهر قم

عنوان پروژه:

بازنگری طراحی محور پیامبر اعظم (ص) شهر قم

موقعیت طرح: قم – استان قمکارفرما: شهردای قم
مدت زمان انجام طرح: 12 ماهتاریخ شروع: 03/07/1400تاریخ خاتمه: 31/06/1401
خلاصه موضوع پروژه:

بازنگری و بروزرسانی طراحی محور پیامبر اعظم (ص) شهر قم

اهم شرح خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور:

–         تهیه طرح محور پیامبر اعظم (ص) شهر قم

–         طراحی محدوده حدفاصل حرم حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران

فهرست