برگزاری مسابقه طراحی شهری و معماری محور پیاده اراضی فوقانی تونل رسالت

برگزاری مسابقه طراحی شهری و معماری محور پیاده اراضی فوقانی تونل رسالت

  • محل اجرا : تهران
  • کارفرما : شرکت نوسازی عباس آباد
  • تاریخ شروع : 1395
  • تاریخ پایان :
فهرست