تهيه طرح ناحيه اي استان خراسان شمالي

تهيه طرح ناحيه اي استان خراسان شمالي

  • محل اجرا : خراسان شمالي
  • کارفرما : سازمان مسكن و شهرسازي استان
  • تاریخ شروع : ۱۳۸۸
  • تاریخ پایان :
فهرست