تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) شهرهای شریف آباد و جوادآباد

تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) شهرهای شریف آباد و جوادآباد

  • محل اجرا : تهران
  • کارفرما : اداره کل راه و شهرسازی استان تهران
  • تاریخ شروع : 1397
  • تاریخ پایان :
فهرست