خدمات مشاوره ، اخذ رای کمیسیون ماده5 و اخذ پروانه احداث ساختمان برای انجام پروژه پل مدیریت

خدمات مشاوره ، اخذ رای کمیسیون ماده5 و اخذ پروانه احداث ساختمان برای انجام پروژه پل مدیریت

  • محل اجرا : تهران
  • کارفرما : شرکت ایران خودرو
  • تاریخ شروع : 1395
  • تاریخ پایان :
فهرست