خدمات مشاوره تكميل طراحي و انجام خدمات مشاوره مرحله سوم پروژه طرح توسعه حرم حضرت معصومه (س)

خدمات مشاوره تكميل طراحي و انجام خدمات مشاوره مرحله سوم پروژه طرح توسعه حرم حضرت معصومه (س)

  • محل اجرا : قم
  • کارفرما : وزارت راه و شهرسازي،سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي
  • تاریخ شروع : 1391
  • تاریخ پایان :
فهرست