خدمات مشاوره تهیه طرح توجیهی پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

  • محل اجرا : تهران
  • کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • تاریخ شروع : 1397
  • تاریخ پایان :
فهرست