خدمات مشاوره پروژه گذراندن اوقات فراغت و گردشگری ضلع شمالی رودخانه قره سو حدفاصل تقاطع ولایت تا بلوار امام خمینی (ره)

خدمات مشاوره پروژه گذراندن اوقات فراغت و گردشگری ضلع شمالی رودخانه قره سو حدفاصل تقاطع ولایت تا بلوار امام خمینی (ره)

  • محل اجرا : کرمانشاه
  • کارفرما : شهرداری کرمانشاه
  • تاریخ شروع : 1397
  • تاریخ پایان :
فهرست