ارائه خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی و احداث ساختمانهای ستادی شرکت مخابرات ایران

ارائه خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی و احداث ساختمانهای ستادی شرکت مخابرات ایران

  • محل اجرا : تهران
  • کارفرما : شرکت مخابرات ایران
  • تاریخ شروع : 1395
  • تاریخ پایان :
فهرست