سبزه میدان

  • سبزه میدان
  • کارفرما: شهرداری زنجان
  • کاربری: میدان، پیاده راه، تجاری، تالار شهر
  • محل پروژه: زنجان
  • مساحت تقریبی: 7700 متر مربع بنا و 60000 متر مربع محوطه سازی
سبزه میدان
فهرست