طراحي فاز 1 و 2 مجتمع توانبخشي بنياد شهيد و امور ايثارگران

  • محل اجرا : استان البرز
  • کارفرما : معاونت عمران و مسكن بنياد شهيد و امور ايثارگران
  • تاریخ شروع : 1392
  • تاریخ پایان :
فهرست