طراحي و نظارت مجموعه ساختمانها و سايت كارگاه شركت جهاد نصر يزد

  • محل اجرا : يزد
  • کارفرما : شركت جهاد نصر يزد
  • تاریخ شروع : ۱۳۸۷
  • تاریخ پایان :
فهرست