طراحی ساختمان مجتمع تحقیقاتی آموزش درمانی جهاد دانشکاهی قزوین

  • محل اجرا : قزوین
  • کارفرما : جهاد دانشگاهی قزوین
  • تاریخ شروع : 1397
  • تاریخ پایان :
فهرست