طرحهاي محوطه سازي و زيباسازي فضاها و بناهاي سازمان بنادر و كشتيراني گيلان و نظارت بر اجراي آنها

  • محل اجرا : بندر انزلی
  • کارفرما :
  • تاریخ شروع :
  • تاریخ پایان :
فهرست