طرح آماده‌سازی (به‌روزرسانی) اراضی 70 هکتاری شهر جدید امیرکبیر

عنوان پروژه:

طرح آماده‌سازی (به‌روزرسانی) اراضی 70 هکتاری شهر جدید امیرکبیر

موقعیت طرح: شهر جدید امبیرکبیرکارفرما: شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر
مدت زمان انجام طرح: 12 ماهتاریخ شروع: 20/12/1393تاریخ خاتمه: 20/12/1394
خلاصه موضوع پروژه:

انجام و بروزرسانی مطالعات مرحله اول و دوم طرح آماده‌سازی محله شماره 2 شهر جدید امیرکبیر

اهم شرح خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور:

–         تهیه مطالعات مرحله اول آماده‌سازی محله 2 امیرکبیر

–         تهیه مطالعات مرحله دوم آماده‌سازی محله 2 امیرکبیر

–         ارائه برآورد و تهیه اسناد مناقصه طرح

فهرست