طرح اردوگاه ولايت قم

  • محل اجرا : قم
  • کارفرما : سازمان مهندسي و اجرايي نمسا
  • تاریخ شروع : ۱۳۸۷
  • تاریخ پایان :
فهرست