طرح الگوي توسعه منطقه جمكران و تفصيلي محدوده جمكران قم

طرح الگوي توسعه منطقه جمكران و تفصيلي محدوده جمكران قم

  • محل اجرا : قم
  • کارفرما : : شهرداري قم
  • تاریخ شروع : ۱۳۸۸
  • تاریخ پایان :
فهرست