طرح بافت فرسوده شهر تربت حيدريه

  • محل اجرا : تربت حیدریه
  • کارفرما :
  • تاریخ شروع :
  • تاریخ پایان :
فهرست