طرح تفصيلي و طرح آماده سازي بلوار اصلي منطقه ديري فارم

طرح تفصيلي و طرح آماده سازي بلوار اصلي منطقه ديري فارم

  • محل اجرا : ايلام
  • کارفرما : سازمان منطقه آزاد اروند
  • تاریخ شروع : 1387
  • تاریخ پایان :
فهرست