طرح تفصیلی شهرک سبلان

عنوان پروژه:

طرح تفصیلی شهرک سبلان

موقعیت طرح: سبلان – آذربایجان شرقیکارفرما: اتحادیه تعاونی مسکن دولت، آذربایجان شرقی
مدت زمان انجام طرح: 9 ماهتاریخ شروع: 18/06/1399تاریخ خاتمه: 18/03/1400
خلاصه موضوع پروژه:

طرح تفصیلی شهرک سبلان

اهم شرح خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور:

–         مطالعات بهینه‌سازی عملکرد و کاربری و مطالعات فنی امکان‌سنجی

–         انجام مطالعات امکان‌سنجی پروژه

–         ارائه طرح تفصیلی پیشنهادی

–         تهیه طرح آماده‌سازی زمین

–         انجام محاسبات و تهیه طرح‌ها و نقشه های اجرایی

فهرست