طرح تفصیلی مناطق 3 و 4 شهر کرج

عنوان پروژه:

طرح تفصیلی مناطق 3 و 4 شهر کرج

موقعیت طرح: کرج – استان البرزکارفرما: شهرداری کرج
مدت زمان انجام طرح: 4 ماهتاریخ شروع: 29/12/1398تاریخ خاتمه: 29/04/1399
خلاصه موضوع پروژه:

طرح تفصیلی مناطق 3 و 4 شهر کرج

اهم شرح خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور:

–         بررسی و رفع مغایرت طرح جامع

–         مطالعات پیش‌نیاز تدوین الگوی توسعه

–         تهیه طرح تفصیلی با رویکرد طراحی شهری

–         برنامه اقدامات

–         تایید دستگاه نظارت و تصویب طرح در مراجع ذیصلاح

فهرست