طرح توسعه بيمارستان حضرت فاطمه (س) مياندوآب

طرح توسعه بيمارستان حضرت فاطمه (س) مياندوآب

  • محل اجرا : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني آذربايجان غربي
  • کارفرما : مياندوآب
  • تاریخ شروع : ۱۳۸۵
  • تاریخ پایان :
فهرست