طرح توسعه و عمران نواحي خرم آباد و پلدختر

طرح توسعه و عمران نواحي خرم آباد و پلدختر

  • محل اجرا : لرستان
  • کارفرما : سازمان مسكن و شهرسازي لرستان
  • تاریخ شروع : 1389
  • تاریخ پایان :
فهرست