طرح تونل و ايستگاه هاي مترو حد فاصل “خط 4″تا فرودگاه مهر آباد و ادامه آن تا خط 8 مترو(شامل چهار ايستگاه،سه كيلومتر تونل و سه هواكش ميان تونلي)

طرح تونل و ايستگاه هاي مترو حد فاصل “خط 4″تا فرودگاه مهر آباد و ادامه آن تا خط 8 مترو(شامل چهار ايستگاه،سه كيلومتر تونل و سه هواكش ميان تونلي)

  • محل اجرا : تهران
  • کارفرما : : شركت راه آهن شهري تهران و حومه
  • تاریخ شروع : ۱۳۸۸
  • تاریخ پایان : 2
فهرست