طرح جامع اردوگاه فرهنگي دانشجويان واقع در منطقه جويبار مازندران

  • محل اجرا : منطقه جويبار ( مازندران )
  • کارفرما : جهاد دانشگاهي
  • تاریخ شروع : ۱۳۷۸
  • تاریخ پایان :
فهرست