طرح جامع دانشكده فرش اردكان

  • محل اجرا : اردکان
  • کارفرما : جهاد دانشگاهي
  • تاریخ شروع : ۱۳۷۸
  • تاریخ پایان :
فهرست