طرح جامع ومديريت ساخت ساختمانهاي كارخانه توليد گيربكس ميانه

  • محل اجرا :میانه
  • کارفرما :
  • تاریخ شروع :
  • تاریخ پایان :
فهرست