طرح جامع و آماده‌سازی اراضی شهرک مژده ـ وزارت دفاع

عنوان پروژه:

طرح جامع و آماده‌سازی اراضی شهرک مژده ـ وزارت دفاع

موقعیت طرح: منطقه 4 تهرانکارفرما: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (ودجا)
مدت زمان انجام طرح: 3ماهتاریخ شروع: 31/06/1398تاریخ خاتمه: 31/09/1398
خلاصه موضوع پروژه:

طرح جامع و آماده‌سازی اراضی شهرک مژده (16 ساختمان 16 طبقه)

اهم شرح خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور:

–         ارائه نقشه‌های ساختمانی تا فاز دوم معماری

–         ارائه نقشه‌های ساختمانی تا فاز دوم الکتریکی

–         ارائه نقشه‌های ساختمانی تا فاز دوم مکانیکی

–         ارائه نقشه‌های ساختمانی تا فاز دوم ساختمان

–         ارائه نقشه‌های سیویل محدوده طرح

فهرست